EXODIANS

Netizens of The Word

Archive for February 21st, 2009

Lost in Memory: The Exodiano Song

Posted by Toto Divino on February 21, 2009

pamukaw

I cannot help but send you this.  I just recalled but can’t complete it.  You may send this to the group and start a contest on who can fix this first.

EXODIANO

Lyrics and Music by Junjie and Bugsay Lambat Cultural Group

(1989)

Tandang-tanda pa namin ang mga pangyayari

Na di malilimutan ng tulad naming inapi

Sa loob ng seminaryo, kami’y iwinaksi

Kung anong dahilan, kami’y walang alam

Masakit man sa kalooban ay lumabas na lang.

Magkagano’n pa man kami ay kapitbisig

Itinayo ang sarili, gabay’ng sambayanang nilupig

missing line —

missing line —

missing line —-

Chorus / Refrain:

Exodiano kung kami ay tatawagin

Biktima ng isang sistemang mapang-api

Istruktura ng inhustisya ay sama-samang lansagin

Upang sa wakas, baya’y lalaya rin.

Advertisements

Posted in eLetters, exodians | 2 Comments »