EXODIANS

Netizens of The Word

Archive for May 30th, 2009

Yahweh

Posted by exodians on May 30, 2009

YAHWEH. Iligtas mo kami sa panginoong mapang-alipin. Pagkakapantay-pantay at hustisya ay pairalin…TULAD NG APOY, ANG TABAK KO’Y IYONG LINISIN. SYA NAWA!

Posted in eLetters | Comments Off on Yahweh