EXODIANS

Netizens of The Word

Archive for June 1st, 2009

May pangil din pala ang PMA

Posted by darbs on June 1, 2009

Fresh  na fresh po nating natanggap ang balitang dala dala ni The Cat, ang usa sa mga tigpamaba sa Barrio Siete nga kuno ang PMA (Philippine Medical Association) ay may nakalaang hatol para kay Dr. Kho sa  immoralidad at sa kaliitan ng kanyang ethics.

Ayon sa report, “si Dr. Kho ay tanggalan ng lisensya at possibling  DA (Disiplinary Action) “hard labor” pang kasama na kung sa bisaya pa “ma Sayberia giod ka bay!”

* * *

Posted in eLetters, parody, YouTube | 13 Comments »