EXODIANS

Netizens of The Word

Archive for the ‘community’ Category

Fire: SONA 2009 ang wakal nila

Posted by darbs on July 28, 2009

By the time the “Klap” “Klapan mga binayran!” klap klapan ng mga kasinungalingan nila was held inside the kamara, may sinunog na sa may bakuran ang taong bayan.

Kasama doon sa loob ang mga tongresitang traidores, mga kababayang nagpapasikatan sa mga suot nila at may kung ano anong buteteng tiyanak laman ng tiyan ay ang nakaw na galing sa kaban ng bayan.

Ang  SONA noon 2008 at ang  SONA ngayon 2009, mga sona-tanas doon sa mga walang batasang pambansang, tunong walang pinag-iba, sintunadong sintunado kagaya ni Mr. Fluta, sa kamarang kakapal kapal nilang ipagdiwang at ikinumpisal ang wakal ng mga palakang nagkokokakan.

Hey, uso ang recycle di ba?

Sa labas nakikitang sinunog ang babajeng aluman, ang kaanay anayan, ang kakawak wak wakan, ang kaanak anakan ng mga anak ni Janice.

Sunog Sona 2009.

burn-sona2009

Photo Courtesy of The Housekeeper

Who’s burning?
B
inigyang buhay ang entradang ito ng isang manunulat sa barrio sieti na si Bluep na pinamagatang, ” The PERYA called SONA

Updated 1: 51% of Gloria’s SONA 2009 were buladas and here is why. “Kokak! Kokak! Kokak! kokaaaak…” Read the translation of the BULADAS ni BABAJENG ALUMAN kokakan, kurukan sa Barrio Siete Radyo ng Bayan.

Comments Closed Po!

Posted in Barrio Siete, community, culture, eLetters, WordPress | Tagged: , , | Comments Off on Fire: SONA 2009 ang wakal nila