EXODIANS

Netizens of The Word

Archive for the ‘health’ Category

Pathological computer use: Internet Addiction

Posted by darbs on September 21, 2009

internet

Wag kalimutan na ehersisyo po ay part ng seminary life. Remember, we were conscious of our physical health too?

Yes, folks that is right, Internet Addiction is for real.

Kung sa awit pa, kay rami ng buhay na sinira sa excessive kumpulsib na pag ko-kompyuter na yan.

Kahit saan dala dala daw nila ang computer nila para makapag internet lang.

internet-adds

Seminary life scheduled exercise: -basketball, jogging, volleyball, boxing, weight lifting, (don't smile) - yes, aerobics that is!)

Minsan daw, walang tulugan yan. Nakakalimutan na ang pag exercise at kumain ng malulusog na pagkain.

Woops! parang naalala ko noong kapanahunan na ang solusyon ay cut off ang internet.

Self-control lang naman yan. Habang tayoy tumatanda mas control natin ung mga urges na yan.

Kung wala kang control sa kapanahunan ngayon sa paggamit ng teknolohiya ingat specially wi-fi na po tayo. Imagine pati ung telebisyon natin Internet connected na.

Okey not long ago, parang nakakatawa isipin na ginawang mortal sin ang pag te-text, blogging, twittering, at iba pa, pero kung ito man lang ang paraan upang maiwasan ang $14,000 dollars cost ng rehabilitation, why not.

inet-use

Hey, who can forget the sem's training? Aplikabol kaayo mga bay!

Here is part of the article I found at NPR website entitled,  “Addiction Center Opens In U.S. by The Associated Press.”

It opened in July and for $14,000 offers a 45-day program intended to help people wean themselves from pathological computer use, which can include obsessive use of video games, texting, Facebook, eBay, Twitter and any other time-killers brought courtesy of technology.

Part of seminary life was silence…

We were trained to listen - silence - meditation

We were trained to listen - silence - meditation

Posted in health, Photo Journal | 38 Comments »